Skip to content

Film selectie

De Europese Kinderfilmassociatie (European Children’s Film Association, ECFA) was verantwoordelijk voor een eerste selectie van films. De definitieve keuzes werden gezamenlijk gemaakt door de partners in het Rainbow Project, met respect voor de sociale, culturele en schoolse gevoeligheden in de verschillende landen

We hebben de films kozen na uitgebreide - en soms verhitte - discussie; ongetwijfeld ontstaan uit de verschillen tussen de verschillende landen wat betreft hun vorderingen op weg naar gelijkheid . Het al dan niet bespreken van seksuele en gender diversiteit in scholen wordt uiteraard bepaald door de actuele zeden in elk van de partner landen, evenzeer als de Europese wetgeving. We blijven gevoelig voor het verwijt dat we een "one size fits all" pakket leveren aan landen met grote onderlinge verschillen, die zijn aangekomen waar ze nu zijn via heel verschillende culturele, historische en politieke routes. We moesten een groot aantal zeer goede films afwijzen om controverse te vermijden. Maar, nog belangrijker, hopen we dat wanneer bepaalde beelden of dialoog als provocerend ervaren worden in sommige landen, ze daarmee een aantal vragen zullen doen rijzen en daarmee het debat op maatschappelijk niveau aanwakkeren.

De criteria voor de selectie waren onder andere:

Het was van essentieel belang dat de geselecteerde films artistieke kwaliteit en culturele waarden vertonen. De nadruk lag niet enkel op inhoud, maar ook op de kwaliteit van de productie en de relevantie voor kinderen en jongeren.