Skip to content

Voorwoord

Discriminatie op grond van seksuele gerichtheid is verboden door artikel 13 van het verdrag van Amsterdam van de EC en het handvest van de grondrechten van de EU (Europees Verdrag van Rechten van de Mens). Toch blijven er problemen in de Europese Unie m.b.t. de maatschappelijke aanvaarding van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT).

Verschillende verklaringen van het Europees grondrechten bureau en internationale conferenties over mensenrechten hebben er de nadruk op gelegd dat het beschermen van de rechten van LHBT ‘s een krachtig en effectief antwoord vraagt. Het startpunt voor deze opgave ligt bij educatie en de invloed van de media.

Deze moeten bijdragen tot het doorbreken van stereotypen en een realistisch portret van de LHBT gemeenschap promoten. Alle lidstaten hebben de verplichting zich ervan te verzekeren dat educatieve materialen geen vernederende stereotypen versterken en geen vormen van vooroordelen bestendigen die bijdragen tot sociale uitsluiting, ingebedde discriminatie en ontkenning van de menselijke waardigheid bestendigen.

Ondanks, en met respect voor, hun culturele verschillen en uiteenlopende schoolsystemen beslisten verschillende organisaties uit Italië, Bulgarije, Baskenland, Duitsland, België, Nederland en Groot-Brittannië samen te werken aan een gemeenschappelijk project: een onderzoek naar welke stereotypen heden ten dage voorkomen op scholen en het uitwerken van een instrument om deze tegen gaan. We kozen ervoor dit te doen aan de hand van een medium dat kinderen en jongeren begrijpen en appreciëren, d.w.z. film.
Door goede coaching en film gerelateerde activiteiten kunnen leerlingen geholpen worden hun reserveringen over het bediscussiëren van genderverschillen en seksuele gerichtheid te overkomen en hun begrip en zelfvertrouwen te ontwikkelen.

Rainbow (Rights Against INtolerance – Building an Open-minded World) is ons antwoord om kinderen en jongeren hun eigen seksuele attitudes te helpen begrijpen, hen te sensibiliseren voor deze van anderen en diversiteit in seksuele gerichtheid, zowel in school als er buiten, te respecteren.

Marco Mori
Voorzitter van CIG
Centro d'Iniziativa Gay Milano

 

Funded under the Fundamental rights and citizenship programme of the DG Justice of the European Commission.
© Europese Unie 2012
De inhoud van dit product reflecteert niet de officiële mening van de Europese unie. De verantwoordelijkheid voor de informatie en de meningen ligt bij de auteurs.

Reproductie is toegestaan op voorwaarde van bronvermelding.


 

Marco Mori

Marco Mori
Voorzitter van CIG
Centro d'Iniziativa Gay Milano