Skip to content

Stokken en stenen

Woorden kunnen pijn doen en hoe kinderen die pijn kunnen overwinnen

Still

Filminformatie

Original titel: Sticks and Stones - Words that hurt and how young people can overcome them
Duur: 17 min.
Regisseur: Jean Padgett
Canada, 2001
Taal: Engels
Genre: Documentaire en animatie
Adviesleeftijd: 8 - 10 jaar

Synopsis

Jonge kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar, beschrijven hoe het voelt om geplaagd te worden omdat zij niet tot een traditioneel gezin behoren. Ze praten over het feit dat pestkoppen het leuk vinden hen uit te schelden en wat daaraan gedaan zou moeten worden. Sommige scheldwoorden worden door animaties uitgelegd.

Still

Deze korte documentaire is in Canada in 2001 gemaakt voor kinderen, opvoeders, leerkrachten en ouders.
De titel verwijst naar een traditioneel Engels rijmpje: “Stokken en stenen/ kunnen mijn botten breken/ maar schelden doet geen zeer”, dat slachtoffers van pesten een hart onder de riem steekt.

In de film beschrijven jonge kinderen van 5 tot 12 jaar van basisscholen in Vancouver en Toronto hoe ze zich voelen wanneer ze uitgescholden worden of lelijk gedaan wordt over hun gezinsachtergrond. De kinderen komen uit verschillende gezinssamenstellingen en zijn geïnterviewd tijdens een projectweek over discriminatie. Ze laten de kijkers zien hoe het is geplaagd te worden en niet geaccepteerd te worden op grond van anders zijn of het komen uit niet traditionele heteroseksuele gezinnen. Ze geven hun mening over hoe scholen hiermee om zouden moeten gaan en dat is iets anders dan doen alsof er niets aan de hand is!

Thema’s

Holebi ouders
Familie
Pesten
Homofobie
Schelden

Doelen

Kinderen laten nadenken over jongens- of meisjesrollen, over de verschillende gezinssamenstellingen en te leren dat het belangrijk is om ieder in zijn/haar waarde te laten en elkaar te respecteren zoals die is.

Still

Ten eerste

Creëer een veilige omgeving waarin iedereen zich prettig voelt en erbij hoort:

 

Still

Opdrachten
Opdrachten voor het vertonen van de film (ongeveer 1 uur):

Opdrachten tijdens het vertonen van de film (ongeveer 2 uur):

 1. Geef elke leerling een stuk papier dat in vieren is verdeeld en start de film! (5 minuten)
 2. Stop de film bij 1.43 minuut: en vraag aan de leerlingen wat alle gezinnen gemeenschappelijk hebben. Wanneer ben je een gezin? (15 minuten)
 3. Stop de film bij 3.26 minuut (nadat de leerlingen in de film praten over wat “gay” betekent): Stop de film en vraag de leerlingen in het eerste kwart van het vel papier een tekening te maken over hoe de kinderen in de film zich over dit onderwerp voelen. (10 minuten)
 4. Stop de film bij 7.20 minuut(nadat de leerlingen verteld hebben wat ze het ergste vinden aan uitschelden): Stop de film en vraag de leerlingen in het tweede kwart van het vel papier een tekening te maken over hoe de kinderen in de film zich over dit onderwerp voelen. (10 minuten)
 5. Voordat u de film weer start, vraagt u uw leerlingen waarom zij denken dat er soms uitgescholden wordt en gepest. Hoe zou het voelen om geplaagd te worden? Wat vinden ze van degenen die uitschelden? Wat vinden ze van degenen die uitgescholden worden? Wat zouden ze doen om hem/haar te helpen?
  Schrijf alle antwoorden op het bord. (20 minuten)
 6. Tussen de 8.35 en 9.39 minuten wordt in de film een animatie getoond, die uitlegt waar het Engelse scheldwoord “fagot” vandaan komt. In het Nederlands worden andere scheldwoorden hiervoor gebruikt, zoals “homo” en “nicht”. Welke hebben uw leerlingen nog meer gehoord? U kunt hierover zelf wat achtergrond informatie opzoeken. (10 minuten)
 7. Stop de film bij 10.43 minuut (nadat de leerlingen in de film gesproken hebben over traditionele en sociale verwachtingen ten aanzien van jongens en meisjes.): Stop de film en vraag de leerlingen in het derde kwart van het vel papier een tekening te maken over hoe de kinderen in de film zich over dit onderwerp voelen. (10 minuten)
 8. Stop de film bij 11.10 minuut: en vraag de leerlingen hetzelfde te doen als de kinderen in de film doen. Schrijf op het bord alles wat je kunt bedenken dat met jongens dingen te maken heeft. Wat past allemaal bij een jongen/man ? Wat is er allemaal nodig om bij een meisje/vrouw te horen? (20 minuten)
 9. Stop de film bij 13.42 minuut: teken vooraf de grafieken over jongens en meisjes dingen voor op het bord. Kijk nu met de leerlingen samen naar deze twee grafieken en naar de grafiek over pesten (stap “e”), dan zou dit het juiste moment zijn om uw leerlingen te vragen wie het eens is met de film? Waarom zouden sommige jongens iets willen doen dat als “meisjesachtig” wordt gezien en waarom zouden sommige meisjes iets willen doen dat als “jongensachtig” wordt gezien? (20 minuten)
 10. Aan het eind van de vertoning, vraagt u uw leerlingen in het vierde kwart van het vel papier te tekenen hoe ze zich voelen na het zien van deze film. (15 minuten)

  Still

Opdrachten na het zien van de film: