Skip to content

Inleiding

Het RAINBOW-project verbindt Europese holebi en trans (LHBT) verenigingen, scholen, en media professionals om de rechten van kinderen en jongeren op hun seksuele en genderidentiteit te promoten. Het project neemt het op tegen homofobie / transfobie, door het bestuderen van stereotypen en het ontwikkelen van leermiddelen om hen tegen te gaan.

We hebben onderzoek gedaan naar de ervaringen van educatieve professionals in Italië, Spanje, Nederland en Bulgarije, om een overzicht van het beleid en de theorieën met betrekking tot genderstereotypen en homofobie in het onderwijs op Europees niveau te verkrijgen. We wilden ook een vergelijkend inzicht krijgen in de huidige ervaringen en projecten die plaatsvinden op scholen in de partnerlanden, met betrekking tot de bevordering van het recht op seksuele identiteit en het tegengaan van homofoob en transfoob pesten.

Dit leermiddel voor docenten, die lesgeven aan leerlingen van 6 tot 16 jaar, is het resultaat van de inzet en het werk van leerkrachten, vrijwilligers, psychologen, professionals en opvoeders uit de 7 deelnemende landen. Het bestaat uit een DVD met 9 korte films met een handleiding en online lesmateriaal.

We hebben geen oplossingen voor alle problemen waar holebi en trans (LHBT) mensen mee leven en de verhalen die we verzamelden. De films geven voorbeelden, en een manier van kijken naar de wereld, om oplossingen te bieden voor elk individu. Hopelijk voel jij je gemotiveerd om een deel uit te maken van deze belangrijke activiteit en gebruik te maken van deze hulpmiddelen met jouw leerlingen of studenten.