Skip to content

Papa's Boy

Still

Filminformatie

Titel: Papa’s Boy
Duur: 3 min.
Regisseur: Leevi Lemmetty
Finland / Verenigd Koninkrijk, 2010
Taal: Geen dialoog
Genre: Animatiefilm
Adviesleeftijd: 6-7 jaar

Synopsis

Een kleine muis wilt dansen, maar zijn vader keurt dit niet goed. De vader wilt dat zijn zoon een ‘man’ wordt en moedigt hem aan op boksles te gaan. Het jongetje is niet enthousiast en zijn vader is erg teleurgesteld. Tot zijn zoon met zijn danstalent de hele familie muis redt van de kat!

Thema’s

Stereotypen
Gender verwachtingen
Persoonlijk geluk
Doorzettingsvermogen en vastberadenheid
Opkomen voor je rechten
Familie
Conflicthantering

 

Still

Opdrachten

A. Voor de film:      
  Oefening 1  Jongens/meisjes spullen groepjes/klassikaal 30 min.
B. Inleiding + vertonen van de film:   5 min.
C. Na de film:    
  Oefening 2 Discussie met filmstills klassikaal 15 min.
  Oefening 3 Thaumatroop individueel 15 min.
  Oefening 4 Probeer eens iets anders! klassikaal 45 min.

A: Voor de film - Oefening 1: Jongen of meisje?

Verdeel de klas in kleine groepen, jongens en meisjes gemengd. Geef elke groep twee grote vellen papier, een stapel tijdschriften en/of reclame folders, schaar en lijm.
De leerlingen kijken door de tijdschriften en knippen foto’s uit van dingen die ze typisch vinden voor jongens en typisch vinden voor meisjes. Zorg ervoor dat de jongens ook een ‘meisjes-ding’ uitknippen en de meisjes ook een ‘jongens-ding’. Schrijf ‘jongen’ op één vel papier en ‘meisje’ op het andere. Lijm de foto's op het juiste vel.
Hang de vellen van de verschillende groepen op en bespreek.

Waarom koos je dit?
Waarom vind je dit een typisch jongens of meisjes ding?
Wat zou je denken als een meisje dit zou gebruiken / hebben / spelen met ...?
Kan dit gebruikt worden door zowel jongens als meisjes?
Zou je het vreemd vinden om een jongen hiermee te zien?
Betekent dit dat het niet mag?
Zou je het ok vinden als je weet dat het die jongen heel blij maakt?

 

Als de kinderen het eens zijn knip je de foto uit en plak je deze op een nog groter vel papier. Het 'jongens-en-meisjes’ vel.

Laten we eens op de vellen kijken of we een aantal foto’s vinden die naar het 'jongens-en meisjes’ vel kunnen.
Probeer zoveel foto's als je kan te verplaatsen.

 

Still

B: Inleiding

Breng een tutu of een paar balletschoenen en een paar bokshandschoenen mee naar de klas. Toon ze aan de kinderen. Herinner hen aan de bladen van de vorige oefening.

Waar zou je een foto van de handschoenen plakken? En de tutu?
Waar zou je liever mee spelen?

 

We gaan een korte film zien over een kleine muis die ze allebei heeft ...

Still

C: Na de film - Oefening 2: Discussie met filmstills

Hang de filmstills uit de bijlage op het bord.(muis in een kamer vol met boks-spullen, muis in tutu, vader muis met teleurgestelde blik op zijn gezicht, vader muis met zijn armen om zijn zoon).

Wat verwacht de vader van zijn zoon? Hoe weten we dit?
(poster van zichzelf als bokskampioen, kamer vol met boksspullen ...)
Wat wil de muis eigenlijk doen?
Hoe voelt vader muis zich hierdoor? Hoe voelt de kleine muis zich wanneer hij ziet dat zijn vader teleurgesteld is?
Wat gebeurt er dat vader muis van gedachten doet veranderen? Hoe komt het dat hij er nu anders over denkt?

 

Oefening 3: Thaumatroop

PAPA'S BOY is een geanimeerde film. Dit betekent dat het verhaal niet wordt gespeeld door levende mensen, maar dat de personages en hun omgeving worden getekend en / of gemodelleerd. De term 'animatie' komt van het Latijnse woord animo, wat betekent "ziel". In een animatiefilm geeft de filmmaker als het ware 'leven' en een 'ziel' aan zijn tekeningen en personages.

Een animatiefilm wordt beeldje voor beeldje opgenomen. Op deze manier kan je levenloze dingen (zoals tekeningen, poppen, foto's, plasticine figuren, papiersnippers, ...) laten bewegen. Elk opeenvolgend beeldje verschilt een heel klein beetje van de vorige afbeelding. Als je heel snel kijkt naar zo’n reeks van beelden (zoals in een film, waarin je ongeveer 24 beelden, ook wel ‘frames’ genoemd, per seconde te zien krijgt), lijkt het alsof de personages op de tekeningen echt bewegen.

De leerlingen kunnen dit eenvoudige principe van de bewegende beelden oefenen door het maken van een thaumatroop.

Thaumatrope

Je vindt een voorbeeld van een thaumatroop om te kopiëren in de bijlage. Aan de ene kant heeft de muis zijn bokshandschoenen aan en op de andere kant staat een tutu. Door het draaien van de thaumatroop zal het lijken alsof de muis de tutu aanheeft.

Knip de cirkels uit en plak ze met hun rug tegen elkaar: aan de ene kant de muis, aan de andere kant de tutu. Zorg ervoor dat de kleine tekentjes precies op elkaar liggen (anders werkt het trucje niet) Knip met een perforator twee gaatjes in de rand van de schijf. Bevestig een elastiekje aan elk gat. Laat de schijf heel snel om zijn as draaien... en de muis heeft een tutu aan!

Dit effect noemt men een optische illusie: het lijkt alleen maar alsof er beweging of een fusie van de twee beelden is. In werkelijkheid is dit niet het geval: de tekeningen zelf blijven onveranderd.

Oefening 4: Probeer eens iets anders

Nodig een mannelijke verpleger, secretaresse of kinderverzorger uit... een vrouwelijke politieagent, vrachtwagenchauffeur, een vrouw die werkt in het leger of de bouw ... Mensen in een beroep dat stereotiep als meer mannelijk of vrouwelijk gezien wordt.

De leerlingen bereiden het interview voor door individueel een paar vragen te bedenken en op te schrijven die ze hem / haar willen gaan stellen. Ze moeten allemaal minstens één vraag verzinnen met het woord jongen of meisje er in.

Aan het einde van het interview is het leuk om een kleine activiteit te doen in verband met het beroep van de geïnterviewde. Leer hoe je een verband moet leggen, hoe je het verkeer regelt, hoe je een stevige muur bouwt, hoe een luier te verschonen,... iedereen doet mee!

Vraag daarna aan de leerlingen (jongens en meisjes) of ze de activiteit leuk vonden. Zouden ze een carrière als deze overwegen?

 


 

 

 

Download

Thaumatroop

PDF om te kopiëren