Skip to content

Общи цели

Проектът обединява асоциации на гей и лесбийки, училища, изследователски организации и медии, защитаващи правото на децата и младите хора. Те се борят срещу хомофобията, изучавайки стереотипите и противопоставяйки й се чрез създаване на подходящи образователни средства.

Основните цели при създаването и публикуването на това образователно помагало са:

Директна целева група на образователното помагало са всички действащи лица, свързани с формалното, задължително образование. Искаме да предизвикаме дебат и осведоменост сред обучаващите и обществото.

Проектът, чрез всички въвлечени в него, ще достигне и до други заинтересовани страни, които не участват директно в проекта. Конкурсът, свързан с визуалната част на образователното помагало, ще бъде обявен на различни филмови фестивали, не само такива, които се занимават с проблеми на ЛГБТ, но и такива, насочени към деца и учители.

*
Пълният текст на Доклада можете да намерите на: fra.europa.eu/fraWebsite/...