Skip to content

Омар

Still

Информация за филма

Заглавие: Omar
Продължителност: 9 минути
Режисьор: Себастиан Габриел
Произход: Франция, 2010
Език: френски
Жанр: игрален филм
Насочен към възрастова група: 16+ годишни

Резюме

Омар е млад чернокож мъж. Син е на родители-емигранти. Живее в бедна част в покрайнините на Париж, обстановка, в която се чувства под напрежение, че трябва да крие хомосексуалността си. До деня, в който любовта му към Артур е разкрита и той е принуден да вземе решение: да се отрече от любовта си или да изостави града си.

Основни теми

Стереотипи
Очаквания към различните полове
Лично щастие
Разрушаване на бариерите – борба за нарушени права
Тормоз
Хомофобия
Даване на имена
Идентичност
Семейство
Взаимоотношения с връстници
Да се чувстваш различен
Да следваш инстинкта си
Култарални различия
Насилие
Разкриване

Цели

 1. Да се разпознават различните форми на нетърпимост и расизъм във всекидневието и обкръжението ни.
 2. Да се разпознават личните мотиви, които водят до дискриминиращи действия.
 3. Възможност да се идентифицира важността на личната отговорност за групата или общността.
 4. Да се идентифицират конструктивни и комуникационни възможности или стратегии, които могат ефективно да противодействат на дискриминационни тенденции.

Still

Занимания преди филма

 1. Разделете учениците по двойки. Накарайте ги да си спомнят епизод от живота им, в който са били жертви на дискриминация и да помислят за реакциите си.
 2. Накарайте учениците да участват в ролева игра, в която всеки от тях играе и ролята на жертва, и ролята на агресор в един такъв случай на дискриминация.
  След това ги накарайте:
  • да обсъдят различните чувства и мисли, които са изпитали;
  • да помислят за ситуацията, в която техните емоции са били по-силни и защо;
  • да помислят за ситуацията, в която са се идентифицирали повече в ролята, която са изпълнявали;
  • да помислят кои чувства биха могли да доведат до промяна в тяхното отношение и поведение.
 3. Разделете учениците на групи по четирима. Накарайте ги да помислят за техни характеристики, които може би са цензурирали, заради страха да не бъдат изключени/дискриминирани: страха от това да си различен/алтернативен, да изразяваш емоциите си, да казваш истината/това което мислиш, да мислиш различно/нестандартно и т.н.

  Каква е ролята на „различния”?
  Има ли нещо тайно в мен, от което се страхувам?
  Как страховете ми пречат да бъда завършен човек и активен, ангажиран гражданин?
  Как и защо може да се промени отношението ми?
  Как бихте описали едно възможно ниво на подобрение, за вас като индивид и за общността, по пътя към едно по-голямо и включващо измерение?

 4. Разделете учениците на четири групи. Накарайте ги да помислят за концепциите си за мъжествено и женствено:
  • Какво е позволено за мъжете, което не е позволено за жените и обратното?
  • Какви характеристики има едно занимание/начин на съществуване/спорт, за да бъде класифицирано като мъжко или женско?
  • Същото ли е и в другите страни по света?
  • Когато вашите родители са били млади, било ли е възможно мъжете и жените да имат едни и същи роли и някои свободи, които имаме днес?

Занимания след филма

 1. Организирайте групи от 4-5 човека, за да дискутирате следните точки:
  • Как се държи Омар с приятелите си?
  • Как реагира Омар, когато Артур е тормозен?
  • Защо Омар се среща с Артур по този начин? Защо мястото, където се срещат е толкова скришно?
  • Защо родителите на Омар реагират по този начин?
  • Как се чувства Омар под наблюдението на съседа си и на приятелите си, преди и след като е разкрит?
 2. Всяка група трябва да напише отговорите си на дъската
 3. Учениците трябва да сравнят отговорите и да се опитат да отговорят на следния въпрос:
  • Какво научихте по темата за социалните очаквания и за свободата да бъдеш себе си?

 

Допълнителни занимания

Учениците могат да потърсят истории и исторически факти за дискриминацията на ЛГБТ хората и за борбата за граждански права на движението на ЛГБТ.

Представители на такива асоциации могат да бъдат поканени, за да дискутират проблемите, свързани с хомофобията от гледна точка на техния личен опит.