Skip to content

Пръчки и камъни

Думи, които нараняват и как могат младите хора да ги превъзмогнат

Still

Информация за филма

Заглавие: Sticks and Stones - Words that hurt and how young people can overcome them
Продължителност: 17 минути
Режисьор: Жан Падгет
Произход: Канада, 2001
Език: английски
Жанр: документален/анимация
Насочен към възрастова група: 14+ годишни

Резюме

Този кратък документален филм е заснет в Канада през 2001-ва година за деца, възпитатели, учители и родители.

Малки деца на възраст между 5 и 12 години описват какво е чувството да те тормозят, когато семейството ти не е традиционно. Говорят за това защо тези, които ги тормозят обичат да обиждат и какво мислят, че трябва да се направи по въпроса. Децата, които идват от различни видове семейства, са интервюирани по време на училищно занимание срещу дискриминацията и предлагат на зрителите задълбочен поглед над тормоза и неприемането на различното, в частност свързано с нарушението на традиционните роли в семейството и хомосексуалността. По този начин предлагат мнението си за това как училищата трябва да се справят с проблема: отговорът им е, че решението не е да се преструват, че нищо не се е случило! Някои думи са обяснени с помощта на анимация.

Still

Заглавието е свързано с традиционната английска рима: „Пръчките и камъните/ще счупят костите ми,/но обидите никога няма да ме наранят”, която според авторите ще насърчи жертвите на тормоз да се преструват, че нищо не е станало.

Във филма малки деца между 5 и 12 години от начални училища във Ванкувър и Торонто описват как се чувстват, когато някой ги тормози или напада, тях или техните родители.

Основни теми

Родители от един и същ пол
Тормоз
Хомофобия
Даване на имена, обиди
Семейство

Цели

Да се окуражат децата да мислят за различните начини да бъдеш мъж или жена, за различните форми на любов, които могат да създадат семейство и за важността на това да се уважава всяка от тях.

Still

Първо създайте атмосфера на уважение и включване

 

Still

Занимания
Дейности преди прожектиране на филма (около 1 час):

Занимания, свързани с гледането на филма (около 2 часа):

а. Накарайте класа да раздели един лист хартия на четири равни части и започенете! (5 мин.)

б. 1.43 мин : Спрете филма и попитайте класа какво според тях е общото между всичките семейства, какво ги прави семейства? (15 мин)

в. 3.26 мин. (след като учениците във филма говорят за това какво означава „гей”):
Спрете филма и накарайте класа да нарисува в първата четвъртина на листа картина, която показва как децата от филма се чувстват в момента. (10 мин.)

г. 7.20 мин. (след като учениците във филма обяснят кое е най-лошото в това да се обижда): Спрете филма и накарайте учениците да нарисуват във втората четвъртина картина, свързана с това как се чувстват учениците в момента. (10 мин.)

д. Преди да пуснете филма отново, попитайте учениците защо според тях хората понякога обиждат и тормозят другите? Как се чувстват, когато ги тормозят? Какво мислят за тези, които тормозят другите? Какво мислят за тези, които са тормозени? Какво биха направили, за да им помогнат?
Запишете всички отговори на дъската. (20 мин.)

е. 8.35 – 9.39 мин. - анимацията във филма, обясняваща произхода на унизителната английска дума „fag, faggot”: Във вашия език има други обиди, които децата в класа може да са чували и използвали, за да тормозят другите. Може да съберете информация за произход а на тези думи. (10 мин.)

ж. 10.43 мин. (след като децата от филма разговарят за отношението си към традиционните и социални правила за момчетата и момичетата): Спрете филма и накарайте класа да нарисува в третата четвъртина картина, която показва как се чувстват децата от филма в този момент. (10 мин.)

з. 11.10 мин. Можете да спрете филма в този момент и да накарате класа да направи същото нещо, което децата от филма правят. Напишете на дъската всичко, което мислите, че е част от Момчешката култура, това означава да кажете какво се счита за необходимо за едно момче или за един мъж, както и всичко, което мислите, че е част от Момичешката култура, какво се счита необходимо за едно момиче или жена (20 мин.)

и. 13.42 мин. - Ако сте направили таблиците за Момчешката и Момичешката култура на дъската, гледайки заедно тези таблици и тази за тормоза (стъпка ”д”), това може да е точният момент да попитате класа какво мисли, кой е съгласен с филма? Защо някои момчета биха правили нещо, което се счита за „момичешко” и някои момичета биха правили нещо, което се счита за „момчешко”? (20 мин.)

й. След края на прожекцията накарайте класа да нарисува в последната четвъртина на листа как се чувстват те във връзка с филма, който току що са гледали. (15 мин.)

 

Still

Дейности след прожектирането на филма: