Skip to content

Партньори

Partners

Белгия: Jekino-Films
Белгия: ECFA – European Children’s Film Association
България: ИСДП
Италия: CIG - Centro d'Iniziativa Gay (Arcigay Milano)
Италия: Arcigay
Италия: Synergia s.r.l.
Италия: ArciLesbica
Холандия: COC Amsterdam
Обединено кралство: Schools out
Германия: Bundesverband Jugend und Film e.V.
Испания: FARAPI, Social Anthropology Applied
Испания: Ararteko

 

Белгия:
Jekino-Films
Rue du Pavillon 3
1030 Bruxelles
Телефон: +32 2 242.54.09
Факс: +32 2 242.74.27
info@jekino.be
www.jekino.be

Referente: Elise Van Beurden
Телефон: +32 2 2425409
elisevb@jekino.be

Повече от 30 години Jekino предоставя динамични и разнообразни филми за деца и младежи. Jekino е организация, в която културата, забавлението и образованието вървят ръка за ръка.
Jekino е известна като разпространител на специализирани филми за деца, като културен партньор и като център на знанието за всичко, свързано с децата, филмите и медията.
Филми и ателиета, специално създадени за деца и младежи, намират път от Jekino към училища, кина, културни центрове и домове! През 2007 година Jekino получава Фламандската културна награда за филм за 30-те си години усилия в предоставянето на качествени филми за младите хора.

 

ECFA – European Children’s Film Association
Felix Vangynderhuysen
Rue du Pavillon 3
1030 Bruxelles
Телефон: +32 2 242540
Факс: +32 2 2427427
www.ecfaweb.org
ecfa@jekino.be
felixv@jekino.be

Eva Schwarzwald
eva.schwarzwald@fastwebnet.it
Телефон: +39 02 45497694
Mobile: +39 338 1491032

Adam Graham
Director
ANT CREATIVE
Film, Gaming & Media Education
www.ant-creative.co.uk

adam@ant-creative.co.uk
skype: ant.creative
Board Member European Children’s Film Association (www.ecfaweb.org)

ECFA, основана през 1988 година, е организация за всички, които се интересуват от висококачествени филми за деца и млади хора: режисьори, продуценти, рекламодатели, разпространители, киносалони, телевизионни програми, организатори на фестивали и филмови възпитатели.
Аудиовизуалната медия по принцип и киното в частност са начини за артистично общуване и за културна обмяна. Сега, когато светът се превръща в „глобално село”, децата и младите хора имат все по-голям достъп до култура и тези, които използват киното са по-многобройни, отколкото можем да си представим. Целта на ECFA е да въвлече децата в контакт с голямата машина, наречена кино.

 

България:
Институт по социални дейности и практики ИСДП
Milvana Panayotova
ул. "Княз Борис" I, № 78, ет. 2 София 1000
Телефон: +359 2 852 4713
milvanas@sapibg.org
www.sapibg.org

ИСДП е основана през 2001 година в опит да въведе методите на модерната социална работа в България. ИСДП е изпълнила повече от 15 големи проекта и си е партнирала с множество организации из цяла Европа, както и с българското Правителство.

Мисията на ИСДП е да развива социалната работа като помагаща професия, подобрявайки социалното включване на уязвими групи в социалния живот на България.
Ние постигаме нашата мисия като: Организираме специализирани обучения за специалисти от подпомагащите професии; предоставяме социални услуги за хора в неравностойно положение, като им оказваме подкрепа и помощ за включване в обществения живот; провеждаме супервизия на екипи, работещи в социалната и образователна сфера; инициираме различни форми за развитие на капацитета на професионалистите, основани на активност, участието и взаимната подкрепа; участваме активно в изграждане на социалната политика, като провеждаме обществени дискусии, кръгли маси и кампании свързани със социалното включване на изолирани групи хора; подпомагаме управленските решения като реализираме изследвания и оценки в социалната сфера.

 

Италия:
CIG - Centro d'Iniziativa Gay (Arcigay Milano)
Marco Mori, Presidente
Via Bezzecca 3, 20135 Milano.
Телефон: +39. 02 54122225
Факс: +39. 02 54122226
info@arcigaymilano.org
presidente@arcigaymilano.org
www.arcigaymilano.org

C.I.G. (Centro di Iniziativa Gay) в Милано е асоциация на доброволци с нестопанска цел. C.I.G. е организирана гей общност, подразделено в няколко секции, комисии и работни групи, ориентирани към това да помагат. Вдъхновени са от принципа на солидарност с хомосексуалните и транссексуалните хора. C.I.G. е основана през 1984 година в отговор на нуждата да се премине от единичните политически групи и групи с гей самосъзнание към обща конфронтация с институциите. За тези две десетилетия C.I.G. е разработила голям набор от документи и е развила структура (винаги подобряваща се), която се опитват да задоволи по най-добрия начин разнообразните очаквания на хомосексуалните хора. Структурата на тази общност е следната: Accoglienza (Група за посрещане), Biblioteca (Библиотека), Cultura (Култура), Scuola (Училище), Telefono Amico (Гореща гей линия), Giovani (Младежка мрежа), Salute (Здраве). Всички дейности на C.I.G. се изпълняват най-вече от доброволци. Член на Arcigay от 1985 година, от 2006 C.I.G. е местният филиал на Arcigay в Милано.

 

Arcigay
Rosario Murdica, Project Manager
Via Don Minzoni 18
40121 Bologna, Italy
Телефон: +39. 05 10957241
Факс: +39. 05 10957243
info@arcigay.it
www.arcigay.it

Учредена е през 1985 година и е най-активната национална организация за правата на гей хората в Италия. През 2007 година членовете й са били над 160 000. Тя действа като организация-шапка на 114 (50 политически/културни и 64 развлекателни и от шоу бизнеса) местни центрове в 48 провинции в Италия, от Болцано на север до Катания на юг. Можете да видите пълния списък с политически/културни центрове на Интернет страницата www.arcigay.it/local. За да видите пълен списък на развлекателните центрове (включително барове, дискотеки, сауни и други) отидете на www.arcigay.it/ricreativi. Националният централен офис на Arcigay е в Болоня, Via Don Minzoni, 18. Arcigay е организация с нестопанска цел, която функционира на доброволчески начала. Целта й е да се бори с хомофобията, хетеросексизма, предразсъдъците и дискриминацията. Ангажирана е да постигне равнопоставеност и еднакви възможности за всички, независимо от сексуалната им ориентация и цели да постигне един по-пълен, свободен и щастлив живот за гей общността.

 

Synergia s.r.l.
Rebecca Zanuso
Head of Unit
Via Mauro Macchi, 44
20124 Milano
Телефон: +39 02 72093033
Факс: +39 02 72099743
rzanuso@synergia-net.it
www.synergia-net.it

Синергия е италианска фирма за социални изследвания, обучения и консултации, базирана в Милано (Италия) и действаща от 1989 година в сферата на социалната и здравна политика. Синергия е разработила изследователски проекти за обществения сектор, за частни компании и за третия сектор на местно, национално и европейско ниво, предоставяйки солидна научна експертиза. Компанията помага на обществени и частни организации да идентифицират най-добрите решения за финансиране на проекти; тя следва целия процес на изпълнение на предложението за проект; тя придружава организациите в процеса на изграждане на партньорства като свързва широка и разнообразна мрежа от обществени и частни организации в цяла Европа; занимава се с координация на проекти, след като се намери финансиране за него; разработва изследвания, консултации и обучения в рамките на проектните дейности.
Сферата на фундаменталните човешки права и защитата срещу насилие в частност, борбата срещу дискриминацията по принцип, хомофобията и трансфобията в частност, както и защитата и поощряването на детските права, са били основен фокус на работата на Синергия през последните няколко години. В тази посока са и разработените проекти.

 

Arcilesbica Zami
associazione nazionale
Via don Minzoni 18
Bologna 40121
Телефон: +39 051 6492684
Факс: +39 051 6492684
scuola-milano@arcilesbica.it
www.arcilesbica.it

Организацията е основана през 1996 година. Тя независимо изпълнява дейности, подобни на тези на съорганизацията си Arcigay. Присъединихме се към ILGA-ILGA Европа през 2001 година. Основната мисия:

Главният офис на организацията е в Болоня и има още 18 офиса в страната. ArciLesbica Zami е сформирана през 1997 година. Мисията е да се бори с всякакви форми на насилие, предразсъдъци и дискриминация срещу лесбийките. „Зами” е заглавието на една от най-известните книги на Одри Лорд, писателка, поетеса, афроамериканка активист.

 

Холандия:
COC Amsterdam
Chairman, Mr. Jan van Asch
Rozenstraat 14
1016 NX Amsterdam
Телефон: +31 20 626 30 87
Mobile: +31 627083338
info@cocamsterdam.nl
tania.barkhuis@cocamsterdam.nl
www.cocamsterdam.nl

Researcher and connection with COC
Ad van Dam
Harry Koningsbergerstraat 52
1063 AD Amsterdam
The Netherlands
Phone: +31 20 614 73 27
a.v.dam@planet.nl
www.advandam.nl

COC Амстердам (основана през 1946 г.) има голям опит в разработването на образователни програми по теми, свързани с хомосексуалността и недискриминирането. Ние сме една от водещите местни организации. Федерацията СОС Амстердам има около 2000 членове. Към Федерацията също така участват 40 доброволци, които преподават 500 учебни часа на учебна година в мрежа от основни училища в Амстердам и околностите. Нашата мисия е интеграция на сексуалното разнообразие в обществото и увеличаване на правата на ЛГБТ хората. Нашите основни дейности са:

 

Обединено кралство:
Schools out
BM Schools OUT
London
WC1N 3XX
media@schools-out.org.uk
www.schools-out.org.uk

Основана през 1974 година, Schools OUT се финансира от членовете си с цел:

Schools OUT е единствената независима, доброволческа национална организация, която подкрепя всички ЛГБТ в системата на образованието. Schools OUT има над 35 години опит в справянето с дискриминация срещу персонала в училищата, провокирана от тяхната действителна или привидна сексуална ориентация и полова идентичност.
Schools Out има два други проекта, които популяризира: Исторически месец на ЛГБТ, който в Обединеното кралство се чества всеки февруари, и Класната стая - ателие за учители и възпитатели за стартиране на дискусия по темата за профила на ЛГБТ хората в училищата и колежите.

 

Германия:
Bundesverband Jugend und Film e.V.
Reinhold T. Schöffel
Ostbahnhofstraße 15
60314 Frankfurt/M.
Germany
Телефон: +49 69 6312723
Факс: +49 69 6312922
www.BJF.info
RTSchoeffel@BJF.info

Günther Kinstler
Phone: +49 2222 99 59 141
Fax: +49 2222 99 59 139
Mobil: +49 173 8685160
gkinstler@netcologne.de

С около 900 местни и регионални филмови клуба за деца и млади хора BJF е една от най-активните организации, работещи за създаването на филми за деца и за повишаване филмовата култура на децата в Европа. BJF предоставя редица услуги за своите членове:

С всички тези дейности BJF предлага на децата и младите хора възможността да участват в една висококачествена филмова култура, където и да живеят в момента.

 

Испания – Страната на Баските:
FARAPI
Social Anthropology Applied

Begoña Pecharromán Ferrer
Mundaiz bidea, 10 2. bulegoa 23
20012 Donostia-San Sebastián
Basque Country – Spain
Телефон: +34 943003585
Mobile: +34 685755461
Факс: +34 943003584
bego@farapi.com

www.farapi.com

Farapi S.L. е университетска съпътстваща компания, базирана в Сан Себастиан (Страна на Баските, Испания), която е основана през 2004 година и се занимава с приложна социална антропология на различни теми: мобилност, градско планиране, пол. Нашият екип притежава експертност в методология на антропологията: етнография, нетнография, качествено и базирано на участие изследване, което включва установяване на пряк контакт с действащите фактори, включени в предмета на изследване в естествения му контекст и организация. Това осигурява добър близък поглед към изследваната група, което води до разбиране на ценностите, отношенията, вярата, очакванията и различните възприятия на реалността на тези хора, т.е. факторите, които определят и обясняват изцяло поведението на хората и динамиката на групата. Компанията има дълъг опит от участие в проекти за насърчаване на спазването на човешките права.

 

Ararteko
Омбудсман на Страната на Баските
Prado, 9
01005 Vitoria-Gasteiz
Телефон: +34 945 13 51 18
Факс: +34 945 13 51 02
www.ararteko.net

Referent for the project:
María Luisa Aguirreche
ml-aguirreche@ararteko.net

е Върховният комисар на Парламента на Баските за правата на човека; автономно звено, работещо независимо от всички политически партии.
Основната функция на Арартеко е да защитава човешките права от злоупотреба с власт и авторитет и от неправилни действия от страна на публичната администрация на баските. Арартеко също така формулира препоръки за подобряване на политиките за осигуряване на по-добра защита и спазване на човешките права, особено за тези, които се намират в позицията на уязвими, на групи в риск, изключени, дискриминирани или в опасно социално положение. От 2007 година Арартеко работи за популяризирането и защитата на правата на ЛГБТ чрез специална работна структура, занимаваща се с правата и проблемите на ЛГБТ. Основните дейности в тази сфера са: разглеждане на граждански жалби, свързани с нарушаването на правата на ЛГБТ от страна на публичната администрация и помощ за пълното социално приемане на сексуалното разнообразие чрез: организацията на семинари и ателиета; установяване на връзки с ЛГБТ асоциации; изостряне чувствителността на държавните институции за основните искания на ЛГБТ движението; провеждане на изследвания и редактиране на публикации, свързани с различните проблеми на ЛГБТ.

 


Управление

Arcigay Milano ONLUS
Marco Mori, Presidente
Via Bezzecca 3, 20135 Milano.
Телефон +39. 02 54122225
info@arcigaymilano.org

 

CIG