Skip to content

Предговор

Дискриминацията на базата на сексуална ориентация е забранена от Член 13 на Договора на ЕК и Хартата за основни права на ЕС. Въпреки това, днес социалната  ситуация на лесбийки, гей, бисексуалните, транссексуалните и трансджендър (ЛГБТ) хора в Европейския съюз остава трудна.

В редица документи на Агенцията за основни права и гражданство и от международни конференции за човешките права се казва, че трябва да се отговори смислено и ефикасно на нуждата от защита правата на ЛГБТ хората и, че началната стъпка към постигането на това е образованието и правилното използване на медиите.

Медиите във всички държави са длъжни да се убедят, че образователните материали не подсилват стереотипното мислене и не утвърждават предразсъдъци, които допринасят за социалното изключване, дискриминацията, както и отричането на човешкото достойнство.  Освен това медиите трябва да спомогнат за премахването на стереотипите и за представянето на реалистичен образ на ЛГБТ хората.

Различни организации от Италия, България, Страната на Баските, Германия, Белгия, Холандия и Обединеното Кралство, въпреки че са наясно с техните културални различия и разликите в учебните програми, решиха да работят заедно, за да постигнат една обща цел: да подпомогнат идентифицирането на стереотипите в училища и да се борят срещу тях, използвайки медиите и визуални техники, които се ценят високо от децата и младежите, напр. филми. Учениците често демонстрират нежелание да участват в дискусии и образователни занимания относно половите различия и сексуалността, но ако бъдат правилно насочени към занимания, които са свързани с всекидневната им култура и минало, то те могат да достигнат нови познания и самочувствие.

Рейнбоу. Права срещу нетолерантността – изграждане на свят без предразсъдъци (англ. - RAINBOW – Rights Against Intolerance – Building an Open-minded World) е нашия отговор. Предоставяйки подкрепа на учители и семействата, в училище и у дома, ние искаме да помогнем на децата и младежите. И на тези, които имат нужда от помощ, за да разберат сексуалното си поведение и тези, които не са гей - за да изградят толерантност от ранна възраст и да уважават разнообразието в сексуалната ориентация.

Marco Mori
Президент на CIG
Centro d'Iniziativa Gay Milano

 

Финансирано от Програма Основни права и гражданство, ГД Правосъдие на ЕК
© Европейски съюз, 2012
Съдържанието на тази публикация не отразява официалната позиция на ЕС и отговорност за публикуваната информация и мнения носят авторите й.

 


 

Marco Mori

Marco Mori
Президент на CIG
Centro d'Iniziativa Gay Milano