Skip to content

Селекция на филмите

Европейската детска филмова асоциация (ECFA) се нае с предварителната селекция на филми като крайният избор беше направен от партньорите по проект РЕЙНБОУ, имайки предвид различния усет към темата във всяка страна и различния подход за дискусия, както и използването на филми в различните страни-партньори и различното ниво на обществен дебат. Избрахме филмите след задълбочен и разгорещен дебат. Подходът към обсъждане на различията в сексуалната ориентация в училищата безспорно е повлиян от нравите на съответните държави толкова, колкото и от европейското законодателство. Ето защо оставаме отворени към обвиненията, че предоставяме именно „пакет”, едно „универсално решение” в различните страни, стигнали до ситуацията, в която са, по много различни пътища. Трябваше да отхвърлим голям брой много добри филми, за да избегнем спорове, но по-важното е, че се надяваме и там, където някои образи или диалози биха могли да бъдат провокативни, то те да предизвикат полезна дискусия.

Създадохме първоначална база от данни, за да се разбере количеството, качеството и страната на произход на късометражни филми, които биха могли да бъдат свързани с темата. В резултат на проучването бяха избрани късометражни филми или части от тях, прожектирани и дискутирани с цел да се създаде помагало, което да адресира широк набор от проблеми. Критериите за селекция включваха теми като:

Беше много важно селекцията от филми да допринесе за качествени артистични и културни ценности и акцентът да не е само върху съдържанието, но и върху качеството на филмите за деца и младежи.

Пълната колекция от филми може да се използва в голям възрастов диапазон. Филмите и материалите могат да помогнат за основно запознаване с проблематиката; могат да бъдат използвани, за да разширят разбиранията на учениците или за да осигурят възможност за откриването на по-комплексна и дълбока интерпретация и на филмите и на културалния контекст.