Skip to content

Стръв за Акула

Still

Информация за филма

Оригинално заглавие: Haien kommen
Продължителност: 10 минути
Режисьор: Тони Хордли
Произход: Норвегия, 2009
Език: норвежки разговорен
Жанр: игрален филм
Насочен към възрастова група: 16+ годишни

Резюме

Ерленд е тормозен от своите връстници заради това, че има брат гей. Неговият учител не знае за тази ситуация и Ерленд не търси помощта му. След игра на „стръв за акула” (гоненица), той е подложен на унизителни атаки. Братът на Ерленд е патил от предразсъдъци и буквално е трябвало да се бие заради това. Той мисли, че Ерленд трябва да разреши ситуацията като използва насилие и си отмъсти. Един ден братът хваща един от тези, които тормозят Ерленд, и окуражава Ерленд да удари насилника си. В крайна сметка Ерленд отхвърля решението на брат си и показва колко е важно да отстояваш ценностите си. Той прегръща брат си, за да затвърди това.

Забележка

Във филма има сцени, в които е използван неприличен език. Има голи сцени и тежки сцени на тормоз.

Основни теми

Стереотипи
Тормоз
Хомофобия
Даване на имена
Семейство
Взаимоотношения с връстниците
Насилие
Разрешаване на конфликти

Still

Бележки за урока

Този кратък филм съдържа голям брой точки за дискутиране и трябва да бъде разделен на сцени, за да се използват пълноценно темите и образите в него.
Бележките за урока са разделени на „точки за дискусия” и зависи от учителя как ще проведе упражненията (целия клас, групови дискусии, работа по двойки и т.н.) и как ще използва ресурсите (флипчарт, дъска и т.н.).
Точките за обсъждане могат да бъдат дадени на учениците преди да гледат сцените, за да се фокусира вниманието им.
Разделението по способности също е по желание на учителя. Историята за заека и рибата и нейната важност, например, ще бъде разбрана моментално от някои ученици, докато други ще имат нужда от подробно обяснение.
Някои образи във филма могат да бъдат разстройващи. Отново, зависи от учителя дали е необходимо кратко представяне на темата. В частност, може би е добре да се използва възможността да се предупреди, за здравословните последици от плюенето.
Филмът и точките за обсъждане са интердисциплинарни: обхващащи родния език (забележка: но не и гражданство) ; драма; медия/филм; религия; наука.

Still

Занимания

A. Въведение: точки за дискутиране - 1 и 2
Б. Покажете първата част от филма: точки за дискутиране - 3, 4 и 5
В. Покажете втората част от филма: точки за дискутиране - 6 и 7
Г. Покажете края: точки за дискутиране - 8, 9 и 10

A. Въведение

Точка за дискутиране 1. Какво е тормоз? Установете, че тормозът е свързан с изолация, унижение и лишаване от приятели.

Точка за дискутиране 2: Какво е хомофобия? Хомофобията само гей, лесбийките и би-сексуалните хора ли афектира или всички страдат от нея?

Б. Покажете филма до края на първата сцена с тормоз (3:17)

Точка за дискутиране 3: Защо Ерленд е тормозен? Дали е защото е чувствителен; или защото брат му е гей; или защото този, който основно го тормози, трябва да докаже нещо?

Точка за дискутиране 4: В един момент Ерленд отвръща с думи. Правилно ли е това? Или в резултат на тази реакция е станало още по-лошо?

Точка за дискутиране 5: Какво би могъл да направи Ерленд?

В. Покажете филма до частта, където Ерленд излиза от колата на брат си и се обръща да го погледне, включително и тази част (6:00)

Точка за дискутиране 6: Какво според брата на Ерленд трябва да направи Ерленд?

Точка за дискутиране 7: Защо заекът-риба е важен? Разширено упражнение: Защо братът на Ерленд му разказва историята за заека-риба? Има ли поука в тази история?

Г. Покажете филма до края.

Точка за дискутиране 8: Защо мислите, че Ерленд прегръща брат си накрая?

Точка за дискутиране 9: Какво мислите, че научават следните хора от преживяното?

Точка за дискутиране 10: Колко често чувате фразата „ще ти се върне” или „око за око”? Помислете за филм или история, в която някои си го връща на някой друг, защото го е накарал да страда. Реалистична ли е? Резултатът задоволителен ли е? Отмъщението еквивалентно ли е на справедливост?

Бележки

Като разширено упражнение учителят може да реши да проучи рибата и акулата като метафори за някой, който тормози (като хищник) и за жертвата (като плячка). Това се разиграва в „стръв за акула” в началото и символиката е сериозна. Парадоксално е, че Ерленд е в ролята на акулата, но това служи само, за да увеличи чувството му за изолация. Ерленд винаги се оглежда на едната и на другата страна, когато му предстои да го атакуват, а неговите нападатели гледат право напред. Това отразява ли поведението на животните, които са плячка и съответно на животните, които са хищници в природата? Тормозът вроден ли е у нас, на която ние като хора трябва се противопоставим, за да продължим да се развиваме?

 


 

Download

Плакат:

Still