Skip to content

Преглед на стереотипите

Този обучителен модул ползва и резултатите от теренната работа в училище, проведена от тези, които са въвлечени в проекта в четирите страни (България, Италия, Холандия и Испания). Въпреки различията между тях, идентифицирахме някои общи черти, които се срещат в много европейски страни и които представляват един добър увод към този модул.

Забелязваме с притеснение поддържането, пресъздаването и/или създаването на нови роли, свързани с пола, сред децата и младите хора, базирани на сексистки или хомофобски модели:

Училищата и семействата разбират, че губят влиянието си като социализираща сила, тъй като някои нови социализиращи посредници имат повече влияние (видео игри, телевизия, телевизионни сериали, филми и т.н.), където ролите на мъжа и жената са строго определени и представляват модел за младежите и подрастващите. Върху тези посредници се влияе много по-трудно и много по-трудно се регулират.

Трудностите, страховете и предразсъдъци в семействата, които са преминали друг тип образование, са идентифицирани от обучаващите като бариери.

Хората, участвали в теренното изследване, предупреждават за нарастваща агресия към всичко, както в количествено (повече агресия дори сред момичетата) отношение, така и в качествено (устна, социална, психологическа, виртуална…). Те са притеснени от факта, че продължават да преобладават и да се позволяват атаки на хомофобска основа. Учениците, учителите и училищното управление се отнасят пасивно. Същото важи за връстниците и асоциациите на родителите. Те често отричат или избягват фактите, така че да не се налага да се намесват, да не наказват или да не се занимават със случаи на агресия.

Тази всепроникваща агресия също така е придружена и от вербален тормоз, който може да бъде под формата на хомофобски език, с който учителите не се занимават особено често в час.

Накратко, донякъде има единодушие и може да се каже, че емоционално-сексуалната тема не е приоритет в училище, въпреки че би трябвало да бъде. Хомосексулаността е реалност, която е невидима. Бисексуалността и транс-сексуалността дори не са проблеми, върху които се размишлява.

Въпреки всичко казано до тук, голяма част от експертите са съгласни, че ситуацията е по-добра от тази преди няколко десетилетия. Например, съществуването на различни семейства е реалност в много европейски училища. Думите „толерантност”, „уважение” и „равенство” са официални ценности, които попадат сред политически коректните и социално ползваните лозунги. Въпреки това, много хора все още не могат да намерят пътя към пълното съпреживяване на различията.

От друга страна, работата на ЛГБТ асоциациите се забелязва и се оценява, заради това, че предоставят пространство за срещи, разговори за идентичността, и изключително заради подкрепата на общественото разбиране и прозрачността на ЛГБТ реалността. Съществуват асоциации, които имат съществен опит в обучението и консултирането на ученици, преподаватели, а и все повече на семейства.

Темата може лесно да бъде обсъждана в групите за свободно време и агенциите за неформално обучение, които подкрепят и обучават младите в пространство и време, характеризиращи се с почивка и забавление.

Много училища посочват, че материалите по тези теми са оскъдни или остарели; затова виждат нуждата да се създадат разнообразни материали, насочени към по-широка група: семейства, майчински и бащински асоциации (МБА), възпитателите на деца, учители и студенти (бъдещи учители), младежи и деца на всякаква възраст.

В заключение искаме да посочим, че работихме заедно, за да създадем практически наръчник за учители, който да се представи в училищата като помагало, спомагащо интеграцията и включването на ново знание. Осигуряване на споделено пространство за намиране на начин да се разбираме един друг и да живеем заедно. Искаме да подкрепим създаването на климат на доверие, на идентифициране с проблемите и отзивчивост, за да се фокусираме изцяло върху предоставянето на сексуално обучение по забавен, весел и в същото време сериозен, формален и обстоен начин.