Skip to content

Основни теми

Филмите:   Момчето на татко Въртележка Пръчки и камъни От Лукас към Лус Магарешко момиче Стръв за Акула Боб Омар Парадът на Дани
Стереотипи x x     x x x x  
Различни очаквания към момчетата и момичетата x           x x  
Лично щастие x       x     x  
Стереотипи в любовта   x              
Постоянство и решителност x x             x
Разрушаване на бариерите - борба за нарушени права x x   x       x x
Родители от един и същ пол     x            
Тормоз     x     x   x  
Хомофобия     x     x   x  
Обидните думи     x     x   x  
Разстройство на половата идентичност       x          
Идентичност       x       x x
Семейство x   x x   x   x x
Отношения с връстници       x x x   x x
Неувереност         x        
Да си различен         x     x  
Следване на инстинктите         x   x x  
Културални различия         x     x  
Насилие           x   x  
Решаване на конфликти x         x      
Разкриване             x x x
Социална деятелност                 x
Права на човека                 x
  Papa's boy Mobile Stick and Stones From Lucas to Luus Donkey Girl Shark Bait Bob Omar Danny's Parade